Hitet vetek – önbizalmat aratok / TEK tanfolyam élményei

Hitet vetek – önbizalmat aratok / TEK tanfolyam élményei

A cikk megjelent a Kineziológia Magazin 2012. márciusi számában

A TEK átfogó és komplex, mégis átlátható, rendszerbe foglalt eszköztára különleges és rendkívül eredményes a kineziológiai ágak között. Már a TEK korábban meglévő részeire épülő első táborban megfogott a szemlélet és hatékonyság. Már akkor eldöntöttem, hogy ez lesz az a kineziológiai ág, melyet oktatni is szeretnék. A  metabolikus és rekonstrukciós kineziológia azóta kiegészült, rendszerbe rendeződött és mára Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológiaként vált ismertté, méltán elismertté. Azóta 4 éves lett a táborban még pocakban velem lévő kisfiam, s az akkor ott már bennem hordozott vágy is megvalósult: TEK oktatóvá váltam.

A tanítás művészete

A tanítás önmagában is gyönyörű folyamat, mondhatni művészet már. Az elméleti háttér megértetése, átadása, s vele együtt a tanítvány képessé tétele az adott módszer önálló és eredményes alkalmazására kihívásokkal teli, ámde szép része választott hivatásomnak.  A szemlélet és információs háttér, a technikák átadásához legalább annyira fontos a tananyag összerendezése, megfelelően emészthető formájú tanítása, mint a gyakorlás lehetőségének biztosítása és a személyiségfejlesztő, támogató-ösztönző jelenlét.  A tanítóvá/oktatóvá válás egy érési folyamat, melyben a tanított tárgyban újonnan és újra felfedezett csodák, és a tanítványok formálják leginkább az embert. Bár a tanítás különböző formái régóta kísérnek (angoltanárként kezdtem, s közben már REIKI oktató is voltam), a TEK oktatása közben éltem át igazán, hogy milyen nagyszerű érzés képessé tenni az embereket arra, hogy maguk is összerendezhessék életük erőforrásait és mások számára összerendezővé, csodák közvetítőivé váljanak.

Számomra a tudásnak három szintje van. Az első, amikor értem és ismeretszerűen fel tudom használni a tanultakat. a második, amikor képes vagyok a tanultakat önállóan és a gyakorlatban is használni. A harmadik akkor jön el, amikor képessé tudok tenni másokat arra, hogy maguk is megtanulják, majd használni tudják a számukra átadottakat. Beérett hát az idő, amikor mindaz a tudás, amit évek alatt magamban összerendeztem, kineziológus praxisban, terapeutaként, tanácsadóként megtapasztaltam egy másfajta formában került előhívásra. Idén tartottam első TEK tanfolyamomat, melyek élményeit írom most le számodra is.

A legnagyobb kihívás az önkétely

Az elmével felfogható és megérhető információkat a csoport lelkesen és kitartó figyelemmel követte; ugyanakkor párhuzamosan nőtt a belső feszültség, hogy vajon “én képes leszek-e tesztelni”, “képes leszek-e elhinni a saját tesztelésem eredményét”. Ahogy az izomtesztelésben észrevétlenül egyre nagyobb gyakorlatuk támadt, úgy jöttek az újabb és újabb kihívások. Az önkétely felerősödött, maga után hozva a bizonytalanságokat.

Hitet vetek

Bár megjelenhettek volna bennem is a kétely apró magocskái, ha pusztán elmeileg közelítem meg az egyes helyzeteket, hozzáállásokat, személyiségeket, reakciókat. Mégsem így történt. Mély bizonyosságot éreztem, hogy ebben a csoportban mindenki el fog jutni oda, hogy magabiztosan tesztel és az izomtesztelés eszközével, a korrekciós eszközök elsajátításával valóban oldásokat fognak tudni adni először egymásnak, majd klienseiknek. Azt éreztem, hogy minden szavammal óriási erő árad ki és valósággal hitet vetek az emberekben. Megéreztem ennek eredményeként azt is, hogy ha ekkora bizonyossággal és belénk vetett hittel áll ott valaki mellettünk, akkor valóban hinni kezdünk és átléphetjük a belső képtelenségérzeteket, kudarctól való félelmeket, kételyeket. Hálás vagyok, hogy ez a hit ezúttal tőlem származott és másoknak erőt adhatott.

Húzd meg – ereszd meg

Miközben a tananyaggal haladtunk, újabb és újabb sikerélmények után újabb és újabb kihívások elé állítottam tanítványaimat. A harmadik nap reggelére mindenki egy-egy addig elhangzott részből összefoglalót készített és a csoport előtt elmondta azt. Ez jókora stressz faktort jelentett, de mindenki sikerrel birkózott meg vele. Én pedig éreztem, hogy stabil alapunk van arra, hogy továbblépjünk. Egy oktató első elismerése az, ha a tanítványai értve tudják visszaadni a tanultakat. Ha pedig maguk is használni tudják és gyakorlatba ültetve eredményeket érnek el, az oktató elmondhatja, hogy valóban sikerült megtanítania valamit.

Bemutató oldás közben

Az elmélet után előttünk állt még az izomtesztelés gyakorlása. A magabiztosság megszerzése talán nem is lehet egy kezdő tanfolyam célja, ezért úgy éreztem, hogy ha minden egyes gyakorlattal stabilabbá, természetesebbé, könnyedebbé válik az érzékelés, a tesztelés bizonyossága, az alkalmazás könnyűsége, akkor fontos lépést tesznek meg a résztvevők a TEK eszközeinek alkalmazásában,  és ezzel párhuzamosan az önmagukba vetett hitükben.

A tanfolyam során végig fontos szempont volt, hogy az elméletben megértetteket, a hallgatók önmagukon megtapasztalva, majd társaikon gyakorolva képessé váljanak a TEK I. szintű korrekciók eszköztárát biztonsággal alkalmazni. A tesztelésben való gyakorlatszerzéshez “játékosabb” gyakorlatokat is végeztünk, így például ételeket, anyagokat és színeket teszteltek, hogy a számukra megfelelőket, illetve a testük számára stresszt jelentőket beazonosíthassák. A tesztelési gyakorlatok köre egyre tágult, egyre több információt tesztelünk és egyre teljesebbé tettük a korrekciós eszköztárat. Ezzel a tanítványok felkészültek a TEK I. komplex oldási meneteinek elsajátítására és gyakorlására, így a Legstresszesebb Kapcsolat oldására és a Generációs Oldásra.

Végül is a stresszt kezeljük, nem?

A kineziológia stressz kezelő módszer és jót mosolyogtam belül, hogy jócskán rá is játszom erre. Az izomtesztelésbe való megérkezés, a folyton-folyvást feljövő önkételyek kezelése; a hit megtartása közben az újabb és újabb kihívásokat helyeztem eléjük. Mindig annyit, amennyit éppen meg tudtak lépni. A húzd meg-ereszd meg elvét követtem és példásan fejlődött a csoport.

TEK 1 csoport tanulás közben

Fantasztikus segítettség és támogatottság állapota

Honnan ered a beléjük vetett hitem? Ezen gondolkodtam, míg néztem őket, ahogy gyakorolnak. Tudtam, hogy magam is megtanultam a módszert, mint ahogy előttem, velem és utánam is sokan mások. De mindezeken túlról érkezett a legfőbb bizonyosság érzésem. Egyfajta támogató burkot éreztem a csoport körül mindvégig. Végtelen támogatást, segítettséget kaptam a minket körülvevő univerzumtól. A csoport terében intim, egymásnak támogatást adni tudó, közvetlen légkör alakult ki.

Már a negyedik napon mély témákban, sok esetben kisgyermekkorban és magzati korban végeztek oldást egymáson a résztvevők. Ez önmagában is fantasztikus, de ezt még felül tudták múlni hiszen a 8.-9. napokon generációs oldásban már a családi háttérrendszerben hoztak feloldást a legváltozatosabb témákban: párkapcsolat, szexualitás, házasság, egyenrangúság és erő megélése, szülő gyermek kapcsolatok rendezése, pénz és vagyon, stb.

Mindez óriási eredmény és lehetőség, hiszen, ha egy generációs oldás elvégzésére van engedélyünk az azt jelenti, hogy velünk együtt az egész generáció leteheti azt a problémát, amelyet generációkon keresztül hurcolt, melynek terhe alatt sokak szenvedtek már. A minta eloldódhat és helyette új választások hozhatók, melyek egy teljesebb, boldogabb jövőt hoznak a kliensek és az ő leszármazottaik életében.

Képessé tenni

Örömmel és megelégedéssel nyugtáztam, hogy az elméleti háttér megértése, a bemutató oldások, majd a saját tesztelési,  oldási-oldódási tapasztalatok valóban eljuttatták a csoport minden tagját a TEK I. eszköztár magabiztos alkalmazásához.  Felemelő érzés az, hogy “képessé tettem” őket valamire, amire korábban nem voltak képesek vagy nem voltak tudatában saját képességüknek. De ezzel együtt hitet adtam nekik abban, hogy képesek a TEK-et elsajátítani és képesek azt magabiztosan használni.  S ajándékképpen mindeközben képessé váltak önmagukban egyre teljesebb szinten hinni.

A tanfolyam elején hangsúlyoztam, hogy a kineziológia képesség-és személyiségfejlesztő módszer. A tanfolyamot pedig úgy tartottam, hogy az  lehetőség szerint minden tekintetben és minden szinten fejlessze a résztvevők személyiségét, képességeit. A TEK tematikájának elsajátításán túl óriási fejlődést értünk el mind csoport, mind az egyének szintén. A csoportban mindenki tesztel, a tanult technikákat önbizalommal alkalmazza. Már 4 teljes oldást adtak és ugyanennyit kaptak, és még hátra vannak az utolsó összegző és gyakorló napunk oldásai.

Az egyik nap végén fakultatív programként megnéztük együtt az Élő Mátrix című filmet. Közben éreztem, hogy milyen büszke vagyok arra, hogy a TEK rendszerét magyarok alkották meg és, hogy milyen mértékben vagyunk képesek a TEK-kel elősegíteni az epigenetikai mintázatok átírását, a blokkolt mintázatok oldását, az információs erőtér harmonizálását, test-lélek-szellem összerendezését.

Végtelen hála van bennem, amiért a szakmai tudásom, a tapasztalatom, az emberségem, az odafigyelő képességem és a lélek-jelenlétem elvittek ehhez a megtapasztaláshoz. Végtelen hála van bennem a támogatók iránt, az oktatóim iránt, a rendszer megalkotói iránt és a hallgatók iránt, akikkel mindezt megélhettük.

Pozsgai Nikoletta
kineziológus, TEK oktató
életmódtanácsadó-és terapeuta
www.kineziologiakezeles.hu

***

Ha kedvet kaptál, vagy érdekel a téma a következő TEK  tanfolyamokról itt találsz bővebb leírásokat:

About Pozsgai Nikoletta

Hivatásom az emberek segítése minden lehetséges módon és eszközzel. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségeim (életmód tanácsadás-és terápia, kineziológia), tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát:)