Bővebben az életmód-tanácsadásról

Részlet a természetgyógyászatról szóló kormányrendeletből:

ÉLETMÓD- TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA

A képzettség gyakorlójának megnevezése: életmód- tanácsadó és terapeuta

1. A képzés formája, záróvizsga tanúsítványa

A képzés formája: iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

A záróvizsgák alapján a képzésben részesült: „Szakmai tanúsítvány”-t kap

Elméleti képzés: 200 óra *

Szakmai gyakorlat:

-30 óra erre a feladatra minősített nem konvencionális medicina orvosi rendelőben

– 2 alkalommal 1-1-hetes életmódtáborban való asszisztálás szakképzett életmód tanácsadó és terapeuta mellett

-30 óra minősített életmód tanácsadó rendelőben, és életmód klubban

– egy éves saját élményű tapasztalatról esettanulmány készítése és Szakdolgozat készítése

*A szakmai keretprogramban meghatározott modulok/tantárgyak követelménye alól –a tananyagtartalmak összehasonlítása alapján –kérelemre a képzést szervező intézmény vezetője felmentést adhat. Megegyező tananyagtartalmak esetében a felmentést meg kell adni.

2. A képzettség munkaterülete

Felsőfokú végzettséggel végezhető nem konvencionális gyógyító és életminőségjavító természetgyógyászati tevékenység.

Az életmód tanácsadás és terápia, eszköz nélküli (egyéni vagy csoportos) tevékenység.

A munkaterület rövid jellemző leírása:

Az életmód-tanácsadó és terapeuta élmény centrikus módszer együttes alkalmazásával segíti a szolgáltatást igénybevevőt életmódjának átalakításában – a civilizációs betegségek, a testi-lelki ártalmak csökkentése, vagy kiküszöbölése, az egészsége megőrzése vagy helyreállítása érdekében.

Az életmódot átalakítani tudó valamennyi természetgyógyászati ágban (távol-keleti mozgásoktatás, egészséges táplálkozás, rendterápia, természetes masszázsoktatás, gyógynövényismeret, hidroterápia, helyes légzéstechnikák) jártassággal rendelkezik, ismeri a mentálhigiéné alapelveit és mindezeket együttesen alkalmazza a szolgáltatást igénybevevők életmódjának átalakítása érdekében.

Az életmód-tanácsadó a szabadidő kultúrált, tartalmas eltöltése terén primer prevenciós feladatokat lát el az egészségügyi, szociális, művelődési, oktatási-nevelési ellátórendszer intézményeiben, valamint csoportpraxisban és magánpraxisban. Az egészségügyi ellátórendszerben elvégzi a betegellátás és gondozás során hiányterületet képező egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokat. Továbbá feladatokat láthat el az egészségturizmus, a gyógy-idegenforgalom és wellness területén is.

3.A képzés szakmai követelményei

A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok

 1. alapfeladatok

1.Természetgyógyászat pontban foglaltakon kívül

 • egészségnevelési, pszichológiai, természetgyógyászati, környezetvédelemi és szociológiai ismeretek alkalmazása

 • életmódtábor szervezése és vezetése

B. speciális feladatok

 • célzott beszélgetés, meghallgatás, anamnézis készítés

 • előadástartás, vita vezetése, szeminárium vezetése

 • a szemléltetés alapvető módszereinek, eszközeinek alkalmazása

 • készségfejlesztő tréningcsoportban való közreműködés arra kiképzett csoportvezető mellett

 • esetmegbeszélő csoport vezetésében való közreműködés arra kiképzett csoportvezető mellett

 • szükség esetén mozgás- és mozgatásterápia elvégzése, csoportos foglalkozás esetén szakszerű bemutatása és vezetése

 • gyógynövények gyűjtése és meghatározása

 • az egészségmegőrző táplálkozás ismertetése és gyakorlati

 • bemutatása

 • a víz- és a természeti elemterápiák ismertetése és gyakorlati bemutatása

 • szükség esetén reflexzóna terápia, akupresszúra vagy keleti mozgás- és masszázsterápia alkalmazása

 • méregtelenítő terápiák ismertetése

 • közösségszervezés

 • kulturális animáció

 • túravezetés

 • szabadidő menedzselés

Az életmód- tanácsadó és terapeuta munkája során legyen képes

a.) a tanácsadás területén

 • összeállítani az anamnézis és az észlelt elváltozások alapján a szolgáltatást igénybevevő számára egy pontokba szedett egyénre szabott életmódi programjavaslatot

 • meghatározni az előírt életmódi program megtanításához szükséges kezelések illetve konzultációk számát, időrendjét, módszerét

 • tovább küldeni a szükséges orvosi, pszichológiai, pszichoterápiás, természetgyógyászati vizsgálatokra és kezelésekre

b.) az alkalmazható módszerek, eljárások területén

 • beszámolni röviden a természetgyógyászat, egészségfejlesztés, egészségnevelés, egészségmegőrzés legfontosabb elméleti kérdéseiről

 • felismerni 50 gyógynövényt, ismertetni alkalmazásukat

 • vezetni gyógynövény-felismerő túrát

 • bemutatni, illetve oktatni legalább két (dinamikus, illetve statikus) mozgásformát, valamilyen egész-test masszázst

 • bemutatni relaxációs technikát

 • vezetni “bölcsességfórumot”, másokat véleményük kifejtésére inspirálni

 • vezetni rövid jógameditációt

 • vezetni légzésgyakorlatot

 • átadni ismereteket az életmód szociológiai és egészségügyi vonatkozásairól

 • vezetni kiscsoport-foglalkozásokat arra kiképzett terapeuta mellett

 • kezelni a csoportdinamikai jelenségeket

 • felsorolni a kiscsoportokban feldolgozható életmódváltási problémákat

 • szervezni és vezetni életmód-tábort

c.) a különböző korcsoportok számára tartandó előadások területén

 • egészséges életmódra irányítani a hallgatóság figyelmét

 • az életkori sajátosságokat figyelembe véve munkáját megtervezni

 • előkészíteni a tanácsadási tevékenységet

 • alkalmazni a szemléltetés alapvető módszereit és eszközeit

 • alkalmazni a segítségadás, ösztönzés módszereit

 • alkalmazni a pozitív magatartásformák, modellek közvetítésének direkt módszereit: elbeszélés, tények, jelenségek bemutatása, személyes modell nyújtás

 • alkalmazni a pozitív visszajelzés, értékelés módszereit

 • logikus, tematikus rendszerben felépíteni az egészséges életmód és a természetgyógyászat témájába tartozó előadás menetét

 • gyermekek figyelmét az egészséges életmód témáival lekötni

d.) a problémahelyzetekben való segítségnyújtás területén

 • empátiás meghallgatásra

 • a szükségleteit és lehetőségeit felismerni, megfogalmazni, közvetíteni

 • a szolgáltatást igénybevevőt – szükség szerint- egyéb szakemberhez irányítani

e.) a meggyőzés, véleményformálás területén

 • saját példájával modellt nyújtani az egészséges életmód gyakorlására

 • holisztikusan, rendszerszemléletűen, teljességre törekvően, pozitívan gondolkodni

 • nyitottságot tanúsítani az eltérő szemléletű és gondolkodású emberek, filozófiai irányzatok és a transzcendencia felé, valamint a saját nemzeti hagyományok és más nemzetek hagyományai iránt

 • tájékozódni a filozófiában és a határtudományokban, a humán és mélyökológiában

 • integrálni a test-lélek-szellem között

 • ökumenikus szemléletet kialakítani

 • az egyes korosztályok jellemzőit figyelembe véve logikusan érvelni a természetes, egészséges életmód mellett

f.) a konzultációban és a team munkában való részvétel területén

 • saját kompetencia határait betartani és ismerni az együttműködő szakemberek kompetenciahatárait, feladatait

 • az együttműködő szakembert írásban informálni a végzett munkáról, felhívni figyelmét a kezelés/tanácsadás kulcskérdéseire

g.) az egészségfejlesztés, egészségnevelés területén

 • alkalmazni a pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, természetgyógyászati, környezetvédelmi és szociológiai ismereteket

h.) a környezetvédelem területén

 • környezetbarát életmódot követni és ezt másoknak átadni (megtanítani)

 • ismerni a ránk ható globális környezeti és kozmikus hatásokat

 • ismerni a családi, a munkahelyi és a hobby körülmények változtatási lehetőségeit

i.) a természetgyógyászati módszerek, eljárások területén

a bioenergetika területén

 • az energia, a sugárzások szerepének és működésének megértésére

a légzésterápia területén

 • a légzés jelentőségének megértésére

 • felhívni a figyelmet a légzőgyakorlatok végzéséhez szükséges megfelelő körülményekre

 • a légzőtechnikák bemutatására és tanítására

-természetes légzés

-teljes jógalégzés

-egyéb jógalégzések

-torziós légzés

-rebirthing

a mozgás-, mozgatásterápiák területén

 • bemutatni és tanítani egy távol-keleti mozgás és energetikai sorozatot (waitankung, do in, tai chi chuan, qigong, jóga ászanák, csakragyakorlatok)

 • bemutatni és tanítani egy távol-keleti masszázsrendszert (thai masszázs, indiai masszázs, yumeiho masszázs, shiatsu masszázs)

 • bemutatni és tanítani egy nyugati mozgástechnikát (callenetics, társastánc, sport rekreációs módszerek, Alexander módszer, Feldenkrais módszer, túravezetés)

a fitoterápia területén

 • a hazai flóra leggyakoribb vadon élő és termesztett gyógynövényeinek felismerésére

 • megtanítani a hatásukat, mellékhatásukat, elkészítési és felhasználási módjaikat

 • szükség esetén kiválasztani a megfelelő gyógynövénykészítményt a szolgáltatást igénybevevő adott állapotának megfelelően legyen az gyógyhatású készítmény vagy táplálék-kiegészítő készítmény

a kiegészítő fizioterápia területén

 • a levegőkúra végzését

 • a nap és fénykúrákat, a forrókamrák használatát

 • az otthon végezhető vízkúrákat

 • az iszapkúrákat

a megújító (rejuvenáló) kúrák területén

 • a lelki megújulás lehetséges módszereit

 • a rövid böjtöt

 • a tisztítókúrákat

 • a kiválasztó-szervek stimulálásának módjait: bőr, vese, belek, belek, izületek, izom, epe-, máj, nyirok, szív és érrendszer, testüregek tisztítását

a táplálkozás területén

 • teljes értékű táplálkozást folytatni és az előnyeit tanítani

 • értelmezni a táplálék összetétele és energetikai minősége közötti összefüggéseket

 • megtanítani a természetgyógyászati dietétika alkalmazását

 • alkalmazni a különböző konyhatechnikai eljárásokat

 • bemutatni a táplálék elfogyasztás körülményeinek módjait

 • természetgyógyászati szempontból értékelni az ipari élelmiszereket

j.) a személyiségfejlesztés és önismeret területén

 • önismeretét folyamatosan fejleszteni, mélyíteni

 • szupervízión, önismereti csoportban részt venni

 • rendelkezni az önkorrekció képességével

 • személyiségével és megjelenésével pozitív mintául szolgálni

(mentes legyen mindenféle káros függőségtől mint a dohányzás, alkohol, drog, gyógyszer, játékszenvedély)

k.) a pszichológia és mentálhigiéné területén

 • megfogalmazni néhány fő pszichológia ág – egészségpszichológia, személyiséglélektan, fejlődéslélektan, gyermeklélektan, geronto-pszichológia, szociálpszichológia – lényegét

 • ismertetni a lényegét a szexuális kultúra taoista és tantrikus irányzatainak

 • ismertetni a főbb pszichoterápiás módszereket (egyéni és csoportterápiás módszerek)

 • meghatározni a neurózis és pszichózis fogalmát

 • felismerni a főbb lelki betegsége lényeges tüneteit

 • ismerni az elhárító mechanizmusokat: elfojtás, indulatáttétel, racionalizálás, projekció, azonosulás, regresszió

 • megfogalmazni a humanisztikus pszichológia lényegét

 • ismerni a pszichoszomatikus betegségeket

 • leírni az eustressz és a distressz fogalmát és élettani folyamatait

 • jellemezni a jellegzetes személyiségtipológiák közül legalább kettőt: enneagram, homeopátiás személyiségképek, dosa típusok, asztrológiai típusok, hippokráteszi típusok, jungi típusok

 • meghatározni a lelki egészség fogalmát

 • ismerni a lelki, szellemi „méregtelenítés”-t

 • alapszinten ismerni a relaxációs és a meditációs módszereket

 • felismerni a szenvedélybetegségek jeleit és jellemző tüneteit

 • ismerni a szenvedélybetegeket segítő hálózatokat

 • felsorolni a hitélet főbb intézményeit, ismerni azok mentálhigiénés szerepét, a szekták karaktereit, módszereit, működését

l.) az életmód tábor szervezés és közösségvezetés területén

 • életmódtábort megszervezni, levezetni

 • közösséget szervezni

 • szabadidőt menedzselni

 • „bölcsességfórumot” vezetni

 • rövid túravezetést végezni

 • előadást tartani az egészséges életmód valamely kérdéséről(táplálkozás, mozgás, drog, alkohol, dohányzás)

 • légzésgyakorlatot vezetni

 • ismerni az életmódtanácsadás szintereit

 • kulturális animációt végezni, művészeti élményt nyújtó programokat szervezni

 • a struktúrált csoport-gyakorlatok közül hármat alkalmazni: ráhangoló-, interaktív- és zárógyakorlatok

m.) a pedagógia és andragógia területén

 • az előadói készségét fejleszteni (didaktika, retorika)

 • a korosztályi sajátosságoknak megfelelő nevelési elveket alkalmazni

 • a felnőttképzés alapjait ismerni

 • oktatástechnikai eszközöket alkalmazni

 • a tanulási-tanítási folyamatot ellenőrizni, értékelni

n.) az egészségfejlesztés és egészségnevelés területén

 • a WHO egészség megőrzési programját az alkalmazás szintjén ismerni

 • a hazai egészségnevelési intézmények programjaihoz kapcsolódni – kiemelten a Népegészségügyi Programhoz

 • a prevenció költségvetési forrásait ismerni

 • az életmód-marketinget felhasználni

 • a korosztályi egészségmagatartási sajátságokat felismerni: típusos korosztályi jelenségek a gyermek-, serdülő-, fiatal-, felnőtt korban

 • egészségfejlesztési előadásokat tartani: drog, alkohol, dohányzás, AIDS, közlekedés, környezetvédelem és egyéb témakörökben

o.) a wellness területén

 • a wellness és spa nemzetközi alapelveit programjait, projektjeit megismerni és alkalmazni

 • saját életmódját a wellness szellemiségének megfelelően alakítani, vagy azt másoknak megtanítani: felelősség saját életéért, a környezetért, aktív életmód, táplálkozás, relaxáció, a szépségápolás túlzásoktól mentes gyakorlata

 • a wellness és fitness közötti különbséget ismerni

 • a személyi edzésmódszereket ismerni

 • az egyéni fizikális teljesítőképességet mérni és annak megfelelő mozgásprogramot összeállítani

 • a wellness életmód kialakításának egészségi korlátait felismerni

4. A feladat elvégzéséhez kapcsolódó speciális biztonsági megfontolások

az egyes természetgyógyászati szakmák (fitoterápia, mozgás- és masszázsterápiák, légzőgyakorlatok, táplálkozásterápia) alkalmazása esetén betartja az adott szakmára jellemző biztonsági megfontolásokat

 • csoporttréninget csak arra kiképzett szakember felügyelete mellett, illetőleg arra külön képzés alapján vezethet

5. A szakmai vizsga követelményei

5.l. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei: (az alábbi feltételek együttes megléte)

a) iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél

b) előzetes szakmai képzettségek közül kettőnek a megléte: reflexológia, akupresszura, keleti mozgás- és masszázsterápia, fitoterápia

c) természetgyógyászati alapismeretek modul elvégzése, eredményes oktatóhelyi vizsgával történő lezárása, annak igazolása

d) egészségügyi alapismeretek modul elvégzése, eredményes oktatóhelyi vizsgával történő lezárása, annak igazolása

e) 200 óra időtartamú életmód tanácsadó és terapeuta elméleti képzés, eredményes oktatóhelyi vizsgával történő lezárása és annak igazolása

f) oktatóhelyi gyakorlat: gyakorlati képzés eredményes oktatóhelyi vizsgával történő lezárása és annak igazolása az alábbiak szerint:

-30 óra erre a feladatra minősítettnem konvencionális orvosi rendelőben

– 2 alkalommal 1-1 hetes életmódtáborban történő asszisztálás képzett életmód tanácsadó mellett

-30 óra minősített életmód tanácsadó rendelőben, és életmód klubban

– egy éves saját élményű tapasztalatról esettanulmány készítése

g) szakdolgozat készítése és leadása

h) betöltött 24 életév.

5.2. A vizsga követelményei

A speciális feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek.

Elméleti ismeretek:

Természetgyógyászat

 • a természetgyógyászat definíciói, története, filozófiai alapjai

 • a természetgyógyászat biokémiai- élettani, biológiai alapjai

 • a regulációs medicina alapjai

 • a természetgyógyászat energetikai alapjai

 • a pszichoimmunológia alapjai

 • a természetgyógyászat makrostruktúrája

 • a természetgyógyászat helye a mai egészségügyben

 • a természetgyógyászat szerepe a megelőzésben, a gyógyitásban, a rehabilitációban

 • az antropozófus orvoslás

 • a biológiai fogorvoslás

 • a véroxigenizációs terápiák alapjai

 • a homeopátia alapjai

 • a manuális medicina alapjai

 • a kineziológia alapjai

 • a méregtelenítő terápiák

 • mikrobiológiai terápiák

 • hagyományos kinai orvoslás

 • neurálterápia

 • növényterápiák

 • áyurvédikus orvoslás

 • tibeti medicina

 • hagyományos népi gyógyászat

 • természetgyógyászati állapotfelmérő módszerek

 • a holisztika fogalma, főbb megjelenési formái)

 • táplálkozás-terápia

  • zsírok szerepe

  • szénnhidrátok szerepe

  • fehérjék szerepe

  • ásványi anyagok szerepe

  • vitaminok szerepe az egészséges táplálkozásban

  • ételallergia

  • a táplálkozás módja

  • elterjedt táplálkozásmódok értékelése

  • gyógyitó növényi táplálékok

 • légzésterápia

 • mozgásterápia

 • lazításterápia

 • fitoterápia

 • hidro-, balneo- és klímaterápia

 • masszázsterápia

Pszichológia, szociálpszichológia, egészségpszichológia

 • Ön- és társismereti csoport célja, szerkezete, működési módja, vezetése

 • Kommunikációs készségfejlesztés: a közvetlen emberi kommunikáció modellje, csatornái, fejlesztési módjai

 • Személyiség lélektan: a személyiség fogalma, szerkezete, dinamikája

 • Szociálpszichológia – csoportlélektan: a csoport fogalma, szerkezete, fejlődése

 • Az egészségpszichológia alapkérdései

 • A változás pszichológiája: a változással szembeni ellenállások és kezelésük

 • A személyiségfejlesztés alapelvei és főbb módszerei

 • Az életmód szociológia fontosabb elméleti tételei és adatai

 • A szabadidő szociológiája és pszichológiája: a szabadidő fogalma, funkciói, formái

 • Pályaszocializáció: az életmód tanácsadó személyi alkalmasságának főbb követelményei

 • A kiégés jelei, megelőzése, szupervíziója

Egészségfejlesztés, egészségnevelés, pedagógia, andragógia

 • A WHO aktuális koncepciói, a hazai egészségfejlesztés intézményrendszere, aktuális programok

 • A médiák szerepe az egészségfejlesztésben

 • korosztályi egészségmagatartási sajátságok

 • környezetegészség

 • andragógiai alapismeretek

 • „az élethosszig tartó tanulás” modellje

 • az oktatástechnikai eszközök használata

 • ellenőrzés, értékelés

 • előadói módszerek

Klinikum

– komplex kezelési terv (a megadott beteg tünetegyüttesének és funkciózavának értékelése, és részére életmód tanácsadás és terápia összeállítása).

Gyakorlati követelmények:

-anamnézis felvétel

-egy keleti és egy nyugati légzésgyakorlat bemutatása

-demonstrálás és foglalkozásvezetés

-gyógynövény-felismerő túra vezetése, gyógynövények felismerése és alkalmazásának tanítása

-egy távolkeleti mozgás és energetikai sorozat bemutatása

-egy távolkeleti masszázs kivitelezése

-három jóga ászana bemutatása

-egy csakra gyakorlat bemutatása

-5 gyógynövény felismerése, hatásuk, elkészítési és felhasználhatósági területük bemutatása

-egy étrend bemutatása és javaslattétel az elkészítésére

-terápiás környezet kialakítása

-egy európai dinamikus mozgásforma oktatásának demonstrálása

-“bölcsességfórum” vezetésének demonstrálása.

-valamely relaxációs és egy meditációs technika oktatásának demonstrálása.

-önismereti csoport vezetésében való közreműködés.

-rövid túravezetés.

-egészséges konyha a gyakorlatban

-táborvezetés és szervezés.

-strukturált csoportgyakorlatok irányítása.

-tanácsadó munka dokumentálása.

-rövid előadás az egészséges életmód valamely elméleti kérdéséről

táplálkozás

mozgás

drog

alkohol

dohányzás

légzés

Szakmai elméleti vizsga

a) Írásbeli vizsgarészen az előző témakörök szakmai követelményei alapján összeállított nyílt és zárt rendszerű kérdésekből álló, 100 pont értékű feladatlapot oldanak meg a vizsgázók.

b) Szóbeli vizsgarészen az előzőekben meghatározott szakmai követelmények egészét felölelő témakörökben kell 1- 1 témakört érintő kérdést megválaszolni a vizsgázónak.

A szóbeli vizsga konkrét kérdéssorát a képzettség központilag kiadott szakmai keretprogramjának melléklete tartalmazza.

c) Szakdolgozat megvédése a szóbeli vizsgán történik.

A szakdolgozat lehet a témába illő tudományos munka, vagy egy megvalósítás alatt álló, vagy tervezett projekt leírása. A szakdolgozat feleljen meg a képzettség munkaterületében és céljaiban megfogalmazott elveknek, formailag és tartalmilag pedig a szakdolgozatok általános szabályainak. A szakdolgozat témája építsen a képzés során elsajátított ismeretekre, és reális, a vizsgázó számára rendelkezésre álló alapokról induljon ki. A szakdolgozat szakmai és formai elemeit a keretprogram melléklete tartalmazza.

Gyakorlati vizsga az alábbi vizsgafeladatokból tevődik össze:

A gyakorlati vizsga 3 napos életmódtábor formájában zajlik, melynek szervezése és lebonyolítása a a vizsgát szervező intézmény feladata. A gyakorlati követelményekben meghatározott témakörök alapján a gyakorlati tételeket a vizsgát szervező intézmény készíti el. A vizsgázók a húzott tételeknek megfelelő „szereposztásban” végzik a feladatokat.

6. A szakmai záróvizsga értékelése

Elméleti vizsga:

az írásbeli vizsgarészen a szakmai követelmények alapján központilag összeállított, 100 pont értékű feladatlapot oldanak meg a vizsgázók. A feladatok egyenkénti értékelését követően az összesített pontszám adja a feladatlap végső eredményét a következők szerint: o-5o% elégtelen (1), 51-60 % elégséges(2) 61-74 % közepes (3) 75-84% jó (4) 85-100% jeles(5) érdemjegy.

-a szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a követelmények témaköreiben – a központi szakmai keretprogram mellékletében meghatározott – kérdéssor alapján ad számot a tudásáról. A vizsgateljesítmény értékelése 1-5-ig terjedő érdemjegy.

– a választott témáról írt szakdolgozatot 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékeli a szakmai konzulens, végső osztályzatát a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A szóbeli vizsga végső eredményének alakításakor figyelembe kell venni a szakdolgozat osztályzatát.

A szóbeli vizsgán a vizsgázó teljesítménye alapján 1-5 –ig terjedő osztályzatot kap.

A szakdolgozat értékelésének szempontjait a központilag kiadott szakmai keretprogram külön fejezete tartalmazza.

Az elméleti vizsga végső osztályzatát az írásbeli és szóbeli vizsgarész átlagolt eredménye (osztályzata) alapján kell meghatározni, középérték esetén a szóbeli vizsga eredményhez kell igazítani.

Gyakorlati vizsga:

A vizsgázó munkájának értékelése során pontrendszer alkalmazható. A részfeladatonként adható pontszámot, valamint a megszerezhető összesített pontszámot és az értékelő táblázatot a képzettség központilag kiadott szakmai keretprogramjának melléklete tartalmazza. A vizsgázó összesített pontszámnak megfelelő, 1-5 ig terjedő osztályzat alapján kell megállapítani a gyakorlati vizsga végső osztályzatát.

A szakmai vizsga végső eredménye:

a) elméleti vizsga:

jól megfelelt”(4-5-ig terjedő osztályzat )

megfelelt „ ( 2-3-ig terjedő osztályzat)

nem felet meg” (1-es osztályzat)

b)gyakorlati vizsga:

jól megfelelt”(4-5-ig terjedő osztályzat )

megfelelt „ ( 2-3-ig terjedő osztályzat)

nem felet meg” (1-es osztályzat)

Bármely vizsga elégtelen a szakmai vizsga végső eredménye is elégtelen.

Javító vizsgán csak az elégtelenre minősített vizsgarészt kell megismételni.

A szakmai záróvizsga a teljes szakmai ismeretanyagot átfogja, ezért a vizsga egyes részei alól felmentés nem adható.

A szakmai záróvizsga egyéb kérdéseiben a keretprogram vonatkozó előírásai, valamint a vizsgát szervező intézmény vizsgaszabályzata az irányadó az alábbi kiegészítésekkel:

Külön képzéssel megszerezhető tudásanyag alapján alkalmazható tevékenységek nem tartoznak a szakmai képzés követelményébe és nem terjed ki a szakmai vizsgakövetelményre amelyek a következők:

– akupunktúrás pontok mérési módszerei

– fizikai mérőmódszerek (Voll)

– műszeres energetikai állapotfelmérő módszerek,

– wellness és spa programjai, projektjei, gyakorlata,

– lágylézer kezelések,

– mágneses ingerterápiák

About the Author

Hivatásom az emberek segítése minden lehetséges módon és eszközzel. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségeim (életmód tanácsadás-és terápia, kineziológia), tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát:)