TEK Coach Modul

TEK Coach Modul
2013. február 28.-március 5.

A TEK Coach modul célja olyan elméleti és gyakorlati tudással rendelkező tanácsadók képzése, akik hivatásuknak tekintik a hozzájuk forduló emberek segítését, az ügyfél életminőségének, életvezetési képességének, fizikai, lelki, érzelmi közérzetének javítása érdekében, mind magánéletében, mind az üzlet világában.
A TEK tanácsadó segíti ügyfelét az élet kihívásaival kapcsolatos aktív, hatékony, pozitív, dinamikus problémamegoldásban a life-coaching (életvezetési tanácsadás) keretén belül. (A coaching célja az önismeret, a cselekvő önfejlesztés, az alkalmazkodási képesség, a stresszredukciós képesség növelése.)
A modul követelményei:

A résztvevő legyen képes segíteni kliensét az élet kihívásaival kapcsolatos aktív, hatékony, pozitív, dinamikus probléma-megoldásban a life-coaching (életvezetési tanácsadás) keretén belül.
A résztvevő a coaching alapkoncepcióját tekintse irányadónak: problémáinkra a válaszok bennünk vannak, s ezeket a válaszokat, megoldásokat a coach, a személyes TEK tanácsadó segítségével felszínre tudjuk hozni, képesek leszünk hasznosítani az életünkben. A résztvevő legyen képes tanácsadói tevékenységében alkalmazni azt az alapelvet, hogy a tanácsadói folyamat mind a coach, mind a kliens részéről cselekvő együttműködést igényel.
A modul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia:

A képzést sikeresen elvégző résztvevő elméleti és gyakorlati ismereteket sajátít el az alábbi területeken:
  • A coaching alapjai.
  • Kommunikáció és kérdezéstechnika a tanácsadás során.
  • A coaching protokollja és ennek illeszkedése a TEK tanácsadói protokollba.
  • Célok, időbeosztás, halogatás, kiégettség, felelősségvállalás ügyei.
A képzés óraszáma: 42 óra (6 nap), melyből
  • elméleti képzés: 19 óra
  • gyakorlati képzés: 23 óra
A programmodulba való bekapcsolódás feltételei: TEK I. szint elvégzése.
Előzetesen megszerzett tudás beszámítása:

A résztvevő kérheti a képzési program szempontjából releváns meglévő ismereteinek, kompetenciáinak mérését annak érdekében, hogy mentesüljön a képzés bizonyos óráinak látogatása alól. A szolgáltatás igénybevételére felmerülő igényt és a kérésre nyújtott szolgáltatást, a felmérés eredményét dokumentáljuk.
Az előzetes tudásszint felmérés díja: 15 000Ft, melynek időpontjáról külön tájékoztatjuk azt, aki ezt a szolgáltatást igénybe kívánja venni.
A felmérést végző oktató határozza meg, hogy milyen órák látogatása alól kaphat felmentést a résztvevő. A felmérésnek olyan mélységűnek kell lenni, hogy az eredményeképpen biztosított óralátogatás alóli felmentés nem veszélyeztetheti a képzési és értékelési folyamatot. A program zárása után a résztvevőnek rendelkeznie kell a szükséges kompetenciákkal.
A képző intézmény úgy is biztosítja a résztvevők előzetes tudásának beszámítását, hogy olyan jelentkezőket is fogad a záróvizsgán, akik az akkreditált képzési program moduljait más, vagy különböző helyszíneken és nem feltétlenül folyamatában végezték el. Jelentkezéskor kérjük a tanúsítványok másolatát csatolják.
A Coach Modult tartja: Dr. Varju Márta és Gál Attila, a TEK kidolgozói és jogtulajdonosai
A képzés helyszíne: Budapest

About Pozsgai Nikoletta

Hivatásom az emberek segítése minden lehetséges módon és eszközzel. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségeim (életmód tanácsadás-és terápia, kineziológia), tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát:)