Kommunikáció és Jövőváltás

Mi magunk és az egész világ állandó információcserében áll velünk. Egy nagy közös információs térben vagyunk, melyben a gondolatok hullámhosszán mindannyian fogjuk egymás adásait.  Megannyi módon érzékeljük környezetünk felénk közvetített információit, majd azt felfogva meg is kezdődik egy bonyolult értelmezési folyamat. A belső szűrőkön átjutva, megemésztve sosem tudhatjuk biztosan, hogy kinél milyen információ milyen reakciót és főleg milyen cselekedeteket vált majd ki.

A kommunikáció hiánya is kommunikál valamit

Kommunikálj a konfliktus rendezéséhez!

A terápiák és tréningek során, de a coaching folyamatokban is mindezek miatt hangsúlyozom, hogy a konfliktusok rendezéséhez kommunikálnia kell az embereknek megtanulni. A párkapcsolati, családon belüli, de a munkahelyi konfliktusokra is igaz az az állítás, hogy többségében elkerülhetők, és minden esetben feloldhatók lennének az időben történő helyes kommunikációs technikák alkalmazásával.

Enyém – Tiéd – Miénk

A kommunikáció etimológiai eredete szerint a szó jelentésében szerepel a communis = ‘közös’ szavunk. Szeretem ezért úgy értelmezni a kommunikációt mint egyfajta elkülönültséget feloldó, közös megélést, mely során a két buborékban élő és érzékelő, egymástól szétválasztott emberek közös buborékba kerülnek. A kommunikáció során az emberek megosztják, közössé teszik azt, ami bennük van és így közösségre, egy-ség élményre tehetnek szert. Így végül az Én és a Te megosztott világából a Mi közös világunk lesz.

Hallod, amit mondok? ...és érted is?

De mi kell ahhoz, hogy kifelé jól kommunikáljunk?

Követve az erőszakmentes kommunikáció bölcs tanácsait sokat tehetünk azért, hogy kommunikációnk mindkét oldalon – az indítás és a fogadás oldalán – tisztább legyen. Egyrészt mindaz, amit el szeretnénk mondani az kifejezésre juthasson olyan módon, hogy a ne sértse, bántsa a másik fél érzéseit, s ezzel ne blokkolhassa annak megértési folyamatát. Másrészt mindaz, amit a másik fél kifejezésre juttat számunkra azt értsük ‘jól’, lehetőség szerint pontosítást kérve törekedve arra, hogy valóban azt értsük, amit társunk mondani kíván nekünk.

Nincs könnyű dolgunk, hiszen a nyelvünk – még ha az oly gyönyörű és teljes magyar nyelvről is van szó – kifejezőképessége mindig alulmarad ahhoz képest, amit érzünk és gondolunk. A beszédünk mindig lassabb mint a gondolataink, s érzelmeink gyakran határozzák meg megnyilvánulásaink temperamentumát. Ezért sokszor érezhetjük “kevés a szó”, ahhoz, hogy egy belső folyamatot jól, a másik fél számára elég jól leírhassunk. Ezért mindenképpen használjunk gesztusnyelvet és éljünk a teljes metakommunikációs eszközkészletünkkel, hogy a lehető legjobban megértessük magunkat.

Belső hangok, honnan jönnek? Kihez tartoznak?

Külső kommunikáció előtt belső kommunikáció

Az említett helyes kommunikációs technikák alkalmazása sokat segít, de a külső kommunikációt minden esetben helyes belső kommunikációnak kell megelőznie.

Ehhez első lépésként forduljunk önmagunkhoz. Először pontosítanunk kell, hogy valójában mi is zajlik bennünk az érzések szintjén. Ma sok ember érzelmi analfabéta és egész egyszerűen nem tudja kifejezni az érzéseit. Elsősorban pedig azért, mert saját magának sem tudja megfogalmazni  és szavakkal leírni. Nincs rá szava, s ha lenne is azt is össze kellene kapcsolni a belső érzelem megragadásával.

Tapasztalatom szerint hosszabb önismereti és önfejlesztő utat igényel, hogy tudatosíthassuk mit élünk át éppen az érzelmek szintjén és megértsük, hogy az imént végighömpölygő érzelem hol, s mikor indult el, s főleg miért keletkezett bennünk. Ha már tudjuk, hogy mi váltotta ki bennünk az adott érzelmi állapotot, akkor azt is felfoghatjuk, hogy hogyan bontakozott ki és erősödött fel bennünk egy-egy érzelem. Így önmegfigyeléssel és külső megfigyelők segítségével egyre pontosabban megérthetjük az érzelmi mintáinkat és a jellemzően adott reakcióinkat. Ezek mellett és leginkább után vagyunk képesek a legtisztábban és lehetőség szerint én-közlések (=önmagunkról szóló, minden vádaskodást mellőző mondatok) formájában kommunikálni belső világunkat társaink felé.

Mit mondasz és hogyan?

Objektív megfigyelések

Mivel önmagunkon belül vagyunk, és jellemzően éppen valamilyen érzelmi telítettségben vagyunk nehéz lehet objektíven megfigyelni önmagunkat. Egyrészt nyilván elfogultak vagyunk saját igazunkkal szemben, másrészt az érzelmek kevéssé engednek meg egyszerre tárgyilagos, racionális jelenlétet. Ezért nagyon hasznos, ha meghallatjuk mások megfigyeléseit kommunikációnkkal kapcsolatban. Erre számos jól bevált és immár elterjed kommunikációs tréning adhat megoldást. De sokat segíthetnek a kezdeti lépéseknél a barátok, kollégák megfigyelései is. Ne felejtsük el, gyakran, ami a külső világ számára evidens, azt mi mégsem látjuk (be). Ebben az esetben azonban csak olyan személyt kérjük fel megfigyelésre, aki nem érintett érzelmileg az adott szituációban.

Azt mondom balra, de közben jobbra megyek

A tiszta, hatékony kommunikációhoz mint írtam tudatos belső kommunikáció szükséges, mely nem jöhet létre önismereti elmélyülés nélkül. Belső belső párbeszédünk mindig van, és az önismereti munkában ezzel tudatosan érdemes foglalkozni. Létezik egy úgynevezett vakfolt* területe mindannyiunknak, mely azokat a dolgokat jelenti, melyekről nem tudunk. Lehetséges, hogy mások számára nyilvánvaló és egyértelmű, de mivel nem kérdezzük meg őket erről – amiről nem tudjuk, hogy van, arra nem is tudunk rákérdezni – ezért nem is tudják elmondani nekünk. S ha pedig éppenséggel elmondanák nekünk, akkor azt valószínűleg meg sem hallanánk, vagy el sem hinnénk nekik.

A vakfolt terület mellett ott vannak még a nem tudatosult, vagy a tudattalanba lenyomott  tapasztalásaink, érzékeléseink is, melyek önmagukban a legjelentősebben befolyásolják életünk alakulását. Utóbbit szokás sötét területnek* is nevezni.

4% kontra 96% – avagy miért nem sikerül

A kutatások szerint a tudatos tudatunk csak 4%-át alkotja a teljes tudatnak. A maradék 96%-nyi tudattalan olyan információkat tartalmaz, melyek meghatározzák, előirányozzák választásainkat, reakcióinkat. De mivel tudattalanok, nem tudunk róluk és csak a következményeikkel szembesülünk, többnyire túl későn ahhoz, hogy változtathassunk rajtuk. Olyan ez, mintha balra akarnék menni, még lehet, hogy ezt kommunikálom is. Ehhez képest aztán mégis mindig a jobb oldalon kötök ki. Mindannyian ismerjük az ilyesmit és általában nem éljük meg jól. Elég bosszantó, hogy miközben balra akarok menni és mindent meg is teszek érte, végül mégsem tudok balra menni, sőt mindig jobbra haladok. Egyszerűen nem tudok irányt váltani.

A pszichológia nyelvén leírva ezt a folyamatot, arról van szó, hogy hiába határozom el a tudatos tudatommal, hogy eztán mondjuk gazdag leszek, ha a tudattalanban csak olyan tapasztalás, belső program van, ami a szegénységhez köt. Egész egyszerűen hiába mondom el napi 3×108 alkalommal a megerősítő mantrát: ” Bőségben élek, gazdag vagyok”. Nem fog bekövetkezni változás, mert a tudattalanom – azaz a meghatározó 96% –  szerint én szegény vagyok, sőt mondjuk a családom is szegény volt. A belső minták, ún. önkorlátozó hiedelmek felszámolása nélkül nem fogok tudni előrelépni. S ha ez mégis sikerül, akkor az nem lesz tartós és valószínűleg még vissza is üt. Lásd azok a lottó nyertesek, akik a nagy nyeremény átvétele után egy évvel szegényebbek mint előtte, vagy akár öngyilkosok is lettek.

A baj az, hogy olyasmivel állunk szemben, amit mi sem látunk és mások sem látnak.

Vakfolt röntgen  és átvilágítás

Léteznek hatékony technikák,  melyekkel nagyon is hatékonyan be lehet menni a vakfolt  és a sötét területekre, méghozzá úgy, hogy közben nem kell újraélni a negatív történéseket és azokban újra és újra megszenvedni a múlt fájdalmait. Az egyik legismertebb módszer a kineziológia, mely során a biofeedback-re épülő izomteszteléssel könnyedén, fájdalommentesen mégis lézerpontossággal meg lehet határozni, hogy mi hogyan alakult ki az életünkben mára, milyen előzmények és megélések alapján alakult ki bennünk egy reakció minta, egy viselkedésforma, egy hitrendszer és egy életszemlélet. Ez a szelíd módszer, mely képes láttatni a vakfoltot a kineziológia. Klienseimnek én “vakfolt röntgen”-nek és átvilágításnak szoktam nevezni a tesztelés folyamatát, mivel feltérképezhető az illető múltja, átlátható a generációs háttértörténete és a kapcsolódó kollektív tudattalan mintái.

Nyomozás és helyszínelés

Egy-egy kezelés alkalmával valósággal nyomozóvá és helyszínelővé kell váljak, hiszen lehetséges, hogy a sejtmemórián kívül más információ nem áll rendelkezésre arról, hogy mi is történt pl. a fogantatás 4.napján vagy az illető nagymamájával. Ugyanakkor ahhoz, hogy megérthessük és feloldhassuk a háttérben – a vakfolt vagy a sötét területen – rejtőző blokkokat, információt kell szerezzünk a múltról. Van, hogy egy meddőség mögött gyermekhalálok vagy éppen valamilyen erőszakos bűncselekmény áll az egyén családtörténetében és ezáltal epigenetikai mintázatában. Ilyenkor a múltbéli eseményt feltárva, ott helyszínelve és felvéve az adatokat, megértve a történés cselekményét, az indítékokat, megértést kaphatunk egy későbbi, jelen életszakaszi blokkra, történésre.

Jövőváltás – új utakon

Minderre szerencsére a coaching technikával is dolgozó Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológiával>>> a jelenből pillanthatunk rá, az oldási folyamatok után lehetővé válik a szemlélet váltás, a minta váltás és így a a jövőben irányváltás. S végül azok, akik nem korábban nem tudtak balra menni immár fognak tudni, akik nem tudtak előrelépni egzisztenciálisan oldások és a coaching folyamat után szárnyakat kapnak, karrier sikereik és anyagi fejlődésük következik be. De ugyanígy rendezhetők TEK kineziológiával a konfliktusos családi, baráti, munkahelyi és párkapcsolatok, vagy a mindezeket megalapozó kapcsolat önmagunkkal.

Ilyen módon, egy adott életprobléma mögött álló blokkrendszert feltárva és oki hátterét lenyomozva lehetőségünk nyílik a jelenben másként cselekedni. Más utat választani, mint, amelyen az őseink szenvedtek vagy mely megakadályozza boldogságunkat.S ha a jelenben képesek vagyunk más utakat választani, más, bennünket jobban szolgáló döntéseket hozni, akkor megváltoztathatjuk a jövőt. Így az is igaz, hogy hiába van genetikai és/vagy epigenetikai értelemben egy adott életproblémára állva életünk, lehetőségünk van változtatni, kiváltani a meghatározó mintákból és kényszerpályákból.

Vakokból látók – bátor barlangjárók

Ahogy saját folyamatainkon keresztül megyünk, megismerjük honnan jöttünk és milyen örökségünk volt valójában, a hátráltató, visszahúzó mintákat azonosítva, a hozzájuk kapcsolódó érzelmi stresszeket feloldva csökken a vakfoltunk, s fény derülhet a legsötétebb területekre is. Egyre nagyobb rálátásunk lesz mindarra, ami érzéseinket és gondolatainkat, vágyainkat és céljainkat, indítékainkat és cselekedeteinket meghatározza. Elkezdjük érteni magunkat és egyre tisztábban látunk. Végül látjuk már saját életünk és hozott mintáinkból létrejött vakfoltjainkat, s vakokból egyre tisztábban látókká válunk önmagunk és környezetünk belső folyamatait tekintve. Ismerjük már saját barlangjainkat és felismerjük társaink sötét barlangjait is.

Tiszta megértés tiszta kommunikáció

Ahogy tisztul belső kommunikációnk, javul önmagunkkal való kapcsolatunk, tisztábban fejezzük ki önmagunkat és tisztábban értjük társainkat – akkor is, ha ők saját maguk nem a kommunikáció mesterei és éppen érzelmi viharok közepette indulatokban törnek ki mellettünk vagy éppen ellenünk. S egy konfliktus rendezéséhez elég, ha az egyik ember kilép a játszmából és tisztában van azzal, hogy társa éppen milyen érzelmi állapotban van. Empátiával és megértő kommunikációval innen már könnyen fordítható a kapcsolat és valódi pár beszédre kerülhet sor.

Írta: Pozsgai Nikoletta, kineziológus, TEK oktató, www.kineziologiakezeles.hu

Megjegyzés: * a cikkben szereplő vakfolt és sötét terület megnevezések a Johari ablak nevű önismereti elméletre utal, melyben 4 területet különböztetünk meg: nyitott, zárt, vak, sötét.

***

Bővebben  a Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológiáról (TEK) és a TEK tanácsadás nyújtotta lehetőségekről:

Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia Tanácsadás>>>

Bővebben a kineziológiáról mint önfejlesztő eszközről:

A kineziológia mint önfejlesztő módszer>>>

***

Bejelentkezés és érdeklődés kineziológia kezelésről, TEK tanácsadásról:

Pozsgai Nikolettánál a www.kineziologiakezeles.hu oldalon, a 0670-336-35-29-es telefonszámon vagy az npozsgai kukac kineziologiakezeles.hu e-mail címre írott levélben, vagy ezen az oldalon a bal felső szövegdobozban található űrlap kitöltésével automatikusan!

***

Amennyiben tanácsadóként, terapeutaként, trénerként dolgozol és szeretnéd megtanulni a TEK módszerét, akkor itt olvashatsz utána a képzés egyes szintjeinek:

About Pozsgai Nikoletta

Hivatásom az emberek segítése minden lehetséges módon és eszközzel. Mindehhez tanári, természetgyógyászati végzettségeim (életmód tanácsadás-és terápia, kineziológia), tréneri és tanácsadói tapasztalatom adja az alapot, derűs és optimista személyiségem a megtartó erőt, az empátia és szeretet a kommunikációs csatornát:)